Laenamine

Milliste kaasnevate kuludega peaks arvestama laenu võtmisel?

Laenuga kaasnevad kulud sõltuvad enamasti konkreetsest laenutüübist ning -pakkujast.

Kui esmapilgul tundub laenu võtmine üsna lihtsa protsessina – esitad laenutaotluse, laenuandja kannab raha Sinu kontole ning tulevikus hakkad kindla maksegraafiku järgi laenumakseid tasuma, siis tegelikkuses on mitmeid tingimusi, mida erinevate laenuliikide puhul tasub jälgida.

Üldiselt võib laenuga kaasnevad tasud jagada kaheks – enne laenu kasutusele võtmist maksmisele kuuluvad tasud (näiteks lepingutasu, kohustuslik omafinantseeringu või esmase sissemakse tasu, notaritasud jms), ning laenuperioodi kehtivuse ajal makstavad tasud (intress, haldustasu, kohustuslikud kindlustusmaksed, trahvid jms).

Sõltumata laenutüübist, on tavapärasemad laenuga kaasnevad kulud järgmised:

1) Lepingutasu, ehk laenulepingu sõlmimisel ühekordselt rakendatav tasu. Lepingutasu võib kampaania korras olla 0 €, sõltuda laenusumma suurusest või esineda fikseeritud kujul;

2) Intressikulu, ehk laenu kasutamise tasu, mida arvestatakse kogu laenuperioodi jooksul. Intressi võib arvestada aasta- või kuubaasil, esialgselt laenusummalt või hoopis laenujäägilt;

3) Igakuine haldustasu, ehk fikseeritud tasu, mida rakendatakse kord kalendrikuus saadetava laenumakse meeldetuletuse ja muude laenuga seotud toimingute tegemise eest. Osad laenupakkujad rakendavad laenudele igakuist haldustasu, teised jälle mitte;

4) Laenulepingu muutmise tasu, näiteks võib laenusumma ennetähtaegne tagasimaksmine, laenuperioodi lühendamine või pikendamine või hoopis lepingus maksekuupäeva muutmine tuua kaasa lisatasu, mis sõltub laenusummast või võib olla fikseeritud;

5) Viivis või trahv juhul, kui õigeaegne laenumakse tasumine viibib või maksed jäävad korduvalt tähtaegselt tasumata.

Seepärast on oluline tutvuda enne laenulepingu sõlmimist kõikvõimalike tasudega, mida laenuandja laenulepingu kehtivuse jooksul rakendada võib. Kõige lihtsam viis kuludega kurssi viimiseks on erinevate laenupakkumiste omavaheline võrdlemine. Kui lühiajaliste laenude puhul võivad laenu võtmisega kaasnevad kulud varieeruda enamvähem mõistlikes piirides, v.a kiirlaenuäris, siis pikaajaliste laenulepingute, näiteks eluaseme- või hüpoteeklaenude, korral on kulukomponente üsna mitmeid ning periood väga pikk, mistõttu võib laenu kogukulu märkimisväärselt erineda.

Kokkuvõtteks: Laenu võtmisega kaasnevad enamasti kindlad kulud, näiteks lepingutasu, intressid, haldustasu jms, millest mööda minna ei ole võimalik. Küll aga saab ennetada võimalikke tulevikus tekkivaid lisakulusid, milleks võib olla viivis, trahv või lepingu muutmise tasu. Seega tasub enne laenulepingu sõlmimist võrrelda erinevaid laenupakkumisi ja viia end kurssi kõikvõimalike kaasnevate kuludega, et langetada soodsaim laenuotsus.  

Svea rahapood.ee pakub kõigile võrdseid tingimusi ning ostetud raha kasutad alati 30 päeva intressivabalt!