VEEBILEHE RAHAPOOD.EE KASUTUSTINGIMUSED

  1. Veebilehe rahapood.ee kasutajatingimused kohalduvad käesolevale Svea Finance ASile (edaspidi Svea) kuuluvale internetileheküljele ja selle alamlehekülgedele. Svea palub Teil lugeda kasutustingimusi tähelepanelikult. Veebilehe rahapood.ee ja selle alamlehekülgede kasutamisega kinnitate, et olete käesolevate kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerite neid täielikult.
  1. Sveal on õigus igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta muuta veebilehel olevat informatsiooni ning sellel pakutava krediiditoote tingimusi. Kehtiv kasutustingimuste versioon on leitav veebilehel rahapood.ee. Samuti on võimalik pöörduda kehtivate kasutustingimuste saamiseks aadressil info@svea.ee.
  1. Veebileht rahapood.ee kuulub Sveale, sh kogu veebilehel sisalduv informatsioon, tarkvara, kujundus ja sellel avaldatud teave, kui ei ole sätestatud teisiti ning seda võib kasutada vaid mitteärilistel eesmärkidel. Ilma Svea eelneva kirjaliku loata on keelatud leheküljel sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine.
  1. Svea on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel rahapood.ee avaldatud teave oleks täpne ja terviklik ning pärineks usaldusväärsetest allikatest. Svea ei vastuta veebilehel oleva ebatäpse informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
  1. Svea ei vastuta veebilehel rahapood.ee pakutavate teenuste, teabe ega sisu kasutamisest saadud tulemuste eest. Svea ei vastuta kahju eest, mis tuleneb veebilehe kasutamisest.
  1. Sveal on õigus peatada või lõpetada rahapood.ee veebilehe kaudu teenuse pakkumine igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta oma äranägemisel. Sel juhul täidab Svea juba sõlmitud krediidilepingutega seotud kohustused, kuid uusi lepinguid veebilehe kaudu seejärel enam sõlmida ei saa.
  1. Veebilehe kasutamise turvalisuse eest vastutab veebilehe kasutaja, kes peab tagama oma seadme kaitstuse, s.o kasutama turvalist internetiühendust ning ajakohaseid turvalisi ja stabiilseid tarkvaralahendusi.
  1. Veebilehe kasutamisega annate Sveale tähtajatult õiguse oma isikuandmete töötlemiseks õigusaktides ning Svea Finance ASi kliendiandmete töötlemise põhimõtetes ettenähtud korras.
  1. Svea kasutab veebilehel küpsiseid vastavalt Svea küpsiste kasutamise põhimõtetele. Küpsised  on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse arvutisse, telefoni või tahvelarvutisse, kui kasutate Svea veebiteenuseid.
  1. Veebilehe Rahapood.ee kasutajatingimustele kohaldub Eesti õigus ja neid tõlgendatakse Eesti õiguse alusel. Kõik veebilehte ja käesolevaid kasutustingimusi puudutavad ja nendega seotud erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste käigus ning kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.